بهشت هم خشک سالی ست

این را دیشب

از کف پای مادرم که ترک خورده بود فهمیدم . . .

+ 93/11/06 | | Meysam | |


زندگی اتفاق غم انگیزی ست

وقتی تنهایی ات

سالها از تو بزرگ تر باشد . . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


از ماجرای عشقت

روسفید بیرون آمدند

موهایم . . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


هر شب

آب نمک قرقره میکنم

گلو درد دارند چشم هایم . . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


آنقدر زمین خورده ام

که رنگ آسمان را فراموش کرده ام

بوی خاک می دهند تمام آرزوهایم . . .

 

+ 93/11/01 | | Meysam | |


خدایا ببخش

امانت دار خوبی نبودم

دلی که داده بودی شکست . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


نبودنت

به جان برگ ها افتاده است

زمستان بی تقصیر است . . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


دلم

هوایی می خواهد

پر از نفس های تــــــو . . .

+ 93/11/01 | | Meysam | |


کاش می دانستم

چطور به صبح برسانم

تمام شب هایی را که با رفتنت یلدا شده اند . . .

 

+ 93/10/28 | | Meysam | |


زندگی ام

بسته به تار مویت

اینقدر زندگی ام را پشت گوش نینداز . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


چه سر به راه است

دلتنگی را می گویم

از گوشه دلم جم نمی خورد . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


دلم درد می کند انگار

خام بود

خیال هایی که به خوردم داده بودی . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


باران که می بارد

همه چیز تازه می شود

حتی داغ نبودن تـــــــو . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


وقتی که تـــــــو نیستی

دوستت دارم

رازی ست که میان حنجره ام دق می کند . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


عاشق ترین مرد ، آدم بود

که بهشت را

به لبخند حوا فروخت . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


هیچکس نفهمید که زلخیا مرد بود

مردانگی می خواهد

ماندن پای عشقی که مدام تو را پس می زند . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


چقدر تلخ است

بعد از سال ها انتظار

نیمه گمشده ات را کامل بیابی . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


اشکی که بی دلیل بیاید

اشک دلتنگی نیست

اشک بی کسی ست . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


مسابقه گذاشته اند عقربه ها

هر چه غمت بیشتر باشد

از سرعت خود می کاهند . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


جدایی نادر از سیمین اسکار می گیرد

و جدایی تـــــــو از من

جانم را . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


انگار جمعه به دنیا آمده ام

دل به هر که می بندم

تعطیل است . . .

 

+ 93/10/28 | | Meysam | |


سرم که درد می کند

می خندم

این میگرن یادگار توست . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


انگشتانت بوی انار می دهد

بهشت را

دانه دانه بر لبانم بگذار . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


این روزها

کمی مرا تلاوت کن

شاید ختم شود جز هزارم دلتنگی هایم . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


درد دارد

وقتی با نسیمی برود

کسی که برایش به طوفان زده ای . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


چه تجارت ناشیانه ای بود

آن همه ناز

که من از تـــــــو کشیدم . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


خط ش را عوض کرد

من ماندم و دوستت دارم هایی

که هیچ وقت تحویل داده نشد . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


بی پناهی یعنی

زیر آوار کسی بمانی

که قرار بود تکیه گاهت باشد . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


دیگر هیچ چیز شیرین نیست

جز خوردن یک قهوه تلخ

با تــــــــو . . .

+ 93/10/28 | | Meysam | |


تنهایی

ریشه تمام گناهان و دردهاست

چوپان را تنهایی دروغگو کرد . . .

+ 93/10/16 | | Meysam | |